Flashcoms

You need to upgrade your Flash Player.

Version 8 or higher is required.

download from http://www.adobe.com/go/getflashplayer
True2Ourselves
Already a member? Login
Divider
Divider
Divider
Divider
Divider
Divider
Divider
Divider
Divider
Divider
Ministry
Divider
Divider
  
+
Lola
Male

Poland 00095

August 18 2018

View My: Pics | Videos
[Flag for review]
 
Contacting Lola
  Send Message Forward To Friend
  Add To Friends Add To Favorites
  Instant Message Block User
  Add To Group Rank User
 
My URL:
http://www.true2ourselves.com/lalas
 
Lola's Interests
Groups:
 
Lola's Details
 
Lola is in your extended network.
Lola's Latest Blog Entry: No blogs entered by user yet.
Lola's Blurbs
About me:
Odpowiedzialność Towarzystwa, rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia jako data początkowa okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż z chwilą przekroczenia granicy kraju rezydencji przy wyjeździe i zapłaceniu składki ubezpieczeniowej. Zakres ubezpieczenie turystyczne online obejmuje szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez poszkodowane osoby trzecie, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody.
 
Who I'd like to meet:
Lola's Album
Lola has 0 albums.
  View All Albums
Lola's Friends
Lola has 1 friends.
 Mark 
  View All My Friends
Lola's Friends Comments
Displaying 0 of 0 comments View All Comments
  Add Comments
 
 
 
join us